Voces de familia. Parentalidad positiva. Trabajo en equipo

Ressenyes

Parentalidad Positiva, Trabajo en Equipo.

Autores: Dra. Toñy Castillo Meléndez i Dra. Carme Tello Casany

Premio Conde de Hubrite 

Recomanat per: COPEC (Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya) y ACIM (Associació Catalana per la Infància Maltractada) 

1ª Edición: año 2020 

I.S.B.N.: 978-84-17712-77-8 

Depósito legal: GR 977-2020 

Aquest llibre pretén donar una orientació a pares i educadors sobre el bon tracte i la parentalitat positiva. Les autores fan un recorregut sobre l’evolució de la família per la seva història i situació en l’actualitat, tenint en compte els seus diferents models  i la seva implicació en el desenvolupament psicoafectiu dels seus membres. La base teòrica en què es fonamenten és la vinculació afectiva (attachment), per la seva importància en l’establiment de llaços afectius en les primeres etapes de la vida i la seva repercussió en l’organització mental i afectiva per les diferents etapes vitals de l’ésser humà. Fan èmfasi en la importància de la mentalització o funció reflexiva en el desenvolupament de l’empatia, l’assertivitat, l’organització dels models interns de funcionament i la resolució de conflictes. 

En el llibre es desenvolupen temes com ara els problemes derivats de divorcis o separacions conflictives, aplicació de normatives educatives, la violència entre iguals a l’escola o la intimidació com a resultat de les noves tecnologies (TIC). Fan una diferència entre: ensenyar, instruir i educar, plantejant el diàleg com la base de l’educació. Les orientacions estan centrades en el bon tracte. Centralitzen el bon tracte en la dinàmica familiar, com a element estructurador per educar per a la vida, i en l’escola, com a factor enfortidor de l’educació. Donen orientacions per abordar diferents etapes educatives, escenaris conflictius, aplicació de normes i situacions adverses per a la salut, des de la perspectiva d’educar per a la vida. Cal destacar les històries de vida de setze testimonis de nois i noies de diferents edats i dos contes, com a elements il·lustratius del marc teòric. 

 El llibre pretén donar una visió de com el bon tracte i l’educació positiva són factors organitzadors per a l’ésser humà. El bon tracte als fills no pot separar-se de el bon tracte als pares. Tenir cura dels pares permetrà també tenir cura dels fills i filles i això tindrà una repercussió positiva en el desenvolupament global com a persones tant des del punt de vista emocional i cognitiu com per establir vinculacions afectives al llarg de la vida. 

Compartir

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Comenta l'article