L’atenció als nadons d’alt risc i a les seves famílies: experiència de col·laboració entre CDIAP-IMSP de Badalona i Hospital Germans Trias i Pujol 

Reflexió i pràctica

Redacció 

Mª Teresa Batlle Casas 
Psicòloga i logopeda  CDIAP-IMSP 

Núria Eixarch Serra 
Psicòloga General Sanitària i directora CDIAP-IMSP 

Dolors Valls Sirera 
Metgessa, experta en Seguiments Neuropsicològics de petita infància CDIAP-IMSP 

Wifredo Coroleu Lletget
Metge, Cap de la Unitat Neonatal, HGTiP 2006-2020 

Introducció 

En aquest article farem el recull de l’experiència de col·laboració que hem dut a terme al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç –Institut Municipal de Serveis Personals de l’Ajuntament de Badalona (en endavant CDIAP-IMSP) i l’Hospital Germans Trias i Pujol (en endavant HGTIP) en l’atenció als nadons d’alt risc i a les seves famílies. 

Des dels seus inicis el CDIAP-IMSP ha tingut com a prioritat la intervenció comunitària i preventiva, amb l’objectiu que els infants i les seves famílies siguin atesos amb una mirada global, des dels entorns naturals on es troben, col·laborant amb els serveis educatius, de salut i socials de la ciutat. 

Un dels nostres projectes de col·laboració ha estat amb HGTIP. Inicialment, a partir del 1989, fent el seguiment de nadons d’alt risc i posteriorment, a partir de 2007, incorporant-nos a la Unitat Neonatal arran d’una petició feta pel cap de neonatologia, el Dr. W. Coroleu. 

El període neonatal és sempre una època d’especial vulnerabilitat, per al nen i la família, i pot comportar un risc d’afectació del seu neurodesenvolupament. Si a això li afegim l’ingrés a la Unitat Neonatal, aquest risc augmenta. 

La preocupació del cap de la Unitat per millorar l’atenció global durant l’ingrés i  la hipòtesi que una comprensió global dels nens i de les seves necessitats, una millora de la interacció en l’entorn de la Unitat i una atenció individualitzada de l’infant i la seva família podrien ajudar a millorar el pronòstic del nounat a llarg termini, va fer que sol·licités la col·laboració del CDIAP. 

Després d’aquesta sol·licitud genèrica, “d’ajudar a cuidar millor”, es va consensuar que fóssim els professionals del CDIAP els que proposéssim la metodologia més adequada a emprar, segons els nostres coneixements, experiència i disponibilitat.  

Al llarg d’aquest article expliquem la metodologia seguida a través de vinyetes clíniques per fer més entenedor el treball clínic que s’ha realitzat amb els nens, les famílies, l’equip d’infermeria, l’equip de neonatòlegs i els diferents caps. 

A llarg d’un any veiem un número aproximat de 200 nens i nenes i les seves famílies que són atesos a la Unitat, i treballem amb uns 60 professionals (infermeres, auxiliars, pediatres i caps) que incideixen en l’atenció a l’infant i a la seva família. 

Durant els anys de col·laboració hem vist com la Unitat ha passat per diferents moments que hem pogut anar acompanyant perquè la nostra presència ha estat fixa i estructurada setmanalment, i només interrompuda en època de vacances.  

En el  recorregut d’aquests 13 anys dins de la Unitat, hem pogut copsar com en el seu dia a dia, l’equip de professionals ha anat incorporant la comprensió de les vivències emocionals que s’hi donen i les seves interrelacions, tenint present que la Unitat la conformen nens, famílies i personal mèdic i d’infermeria. 

Els lectors i lectores de la revista Psiara poden llegir l’article sencer en aquest document en PDF:

Compartir

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Comenta l'article