Comprensió del pacient adult

Ressenyes

Per Paola Picardo Souto, psicòloga clínica i psicoterapeuta acreditada per l’ACPP.

L’Eulàlia Ruiz Farré és l’autora d’aquest meravellós llibre que esdevé una autèntica eina de suport per a tots els professionals que ens dediquem a tenir cura de la salut mental, siguem experts o novells. Cada línia aconsegueix transmetre el bagatge de la seva dilatada experiència (ja que exerceix com a psicòloga clínica i psicoterapeuta relacional des del 1982, tant en l’àmbit públic com privat) i totes elles se sostenen en un marc teòric molt sòlid que ens ajuda a entendre la complexitat de la ment humana.

Es tracta d’una obra de gran utilitat perquè ens convida a reflexionar sobre la comprensió del pacient adult des d’un llenguatge planer i assumible (i això en la nostra professió no és fàcil de trobar) on es tracten les dificultats des d’una mirada relacional i anant molt més enllà de les etiquetes diagnòstiques, per poder acostar-nos a entendre el patiment de la persona i poder-la comprendre des d’una perspectiva biopsicosocial, relacional i cultural.

L’obra té una estructura clara, fluida i pedagògica: està dividida en cinc parts i dos annexes finals, relacionats amb el desenvolupament cognitiu i motriu.

En la primera part del llibre, l’autora ens parla de la importància de les primeres relacions en la infància, de l’establiment de la vinculació afectiva, i també sobre la construcció de la capacitat de mentalització. En aquest sentit, es fa esment a la psicosomàtica, que s’associa precisament a les dificultats de mentalització. Les aportacions de la neurociència també tenen cabuda en aquesta primera part, i es fa referència als diferents estudis que avalen i donen explicacions sobre l’empatia, les teories del vincle, la mentalització, el trauma, les dificultats de regulació dels afectes, i també sobre la connexió amb la relació psicoterapèutica. Tanmateix no descuida l’interessant descobriment de les neurones mirall, de l’estructuració cerebral en relació amb la sintonia psicobiològica entre infant i cuidador, ni els estudis sobre la regulació emocional, de l’estrès, i de les repercussions del trauma.

Després d’aquesta primera part, s’exposen en la segona i la tercera els factors que comporten un risc per a la salut mental, els trastorns i dificultats en l’infant i l’adolescent, i les seves manifestacions en l’alimentació, la son, el comportament, la comunicació i la relació, el joc, el llenguatge, els retards en l’evolució, etc.

“Es tracten les dificultats des d’una mirada relacional i anant molt més enllà de les etiquetes diagnòstiques”

En la quarta part de Comprensió del pacient adult des de les experiències infantils s’aborda l’etapa de l’adolescència, que presenta uns motius de consulta concrets amb dificultats imprecises i canviants que no permeten ser encasellades en categories rígides perquè, com és sabut, en la recerca de la seva identitat, l’adolescent pot mostrar conductes, dificultats i trastorns que ens poden portar a una confusió diagnòstica.

En la cinquena i darrera part del llibre es parla sobre com arribar a comprendre afectivament allò que hi pugui haver en el malestar present del pacient adult, així com la importància de poder-ho connectar amb els models interns del pacient, amb els contextos presents i també amb els històrics, és a dir, de la seva infància i adolescència.

“Ens fa reflexionar sobre la importància de la nostra actitud com a professionals davant les problemàtiques dels pacients”

Les diferents vinyetes clíniques que s’ofereixen al llarg del llibre il·lustren molt bé tot el que s’exposa a nivell teòric, aportant una claredat i riquesa úniques, que denoten l’experiència clínica de l’autora que també ens fa reflexionar sobre la importància de la nostra actitud com a professionals davant les problemàtiques dels pacients: hem de poder veure i sentir empàticament l’experiència del pacient, que s’ha de sentir entès, validat i en confiança, que pugui sentir-se important per a algú, per poder mirar-se des d’una altra mirada, entendre’s i reconstruir-se. Només així es pot afavorir el context perquè es puguin donar canvis essencials en la comprensió afectiva de les situacions en què es troba, i obrir noves perspectives en les actituds i els seus patrons de relació.

Podríem considerar Comprensió del pacient adult, des de les experiències infantils com un material habitual de consulta per a la nostra pràctica clínica, esdevenint una autèntica joia que ha de poder formar part dels prestatges de la nostra biblioteca.

Comprensió del pacient adult també està disponible per a tots els col·legiats i col·legiades a la biblioteca del COPC.

Compartir

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Comenta l'article