L’EPSICOLOGIA: NOUS REPTES DE LA PSICOLOGIA DIGITAL, per antoni baena

Editorial

Arreu del món, la tecnologia s’ha convertit en la primera o fins i tot en l’única opció per a moltes activitats quotidianes. En altres paraules, no fer servir Internet no és una alternativa realista. De fet, el 91,8% de la població espanyola utilitza internet freqüentment per comunicar-se, encendre la llum, comprar entrades per al cinema, obrir portes o gestionar la salut, entre moltes altres coses. Per això la nostra salut i benestar mai han estat tan supeditats a la constant innovació tecnològica.

Els i les professionals de l’ePsicologia o la Psicologia digital no només haurien de ser capaços de fer servir la tecnologia, sinó d’adquirir la formació suficient que els permeti reflexionar sobre el seu ús (en quin context i quines condicions, quines problemàtiques, per a qui, com, etc.) i sobre com les tecnologies condicionen la seva pràctica professional afectant, lògicament, les persones que atenen. L’ePsicologia no és simplement utilitzar tecnologia per usar-la, sinó també per millorar l’aspecte professional i la salut mental dels nostres usuaris i usuàries. És, igualment, convertir-nos en referents generadors de coneixement en la salut mental en línia perquè, si no hi ha cap dubte, la innovació i l’ús de la tecnologia en salut mental es farà, però sense l’alfabetització adequada la faran altres.

Clarament, estem davant d’una autèntica revolució digital, accelerada per les necessitats de la pandèmia, enmig de la qual l’ePsicologia ha de ser encara ben definida, gestionada, sostinguda i fins i tot regulada, des del mateix col·legi professional. Per això creiem que la creació d’un Grup de Treball en ePsicologia del COPC ha arribat en el moment ideal, en el moment de la definició. Les seves funcions i objectius principals són: la creació d’un espai, no només, de reflexió sobre els usos, límits o possibilitats de les TIC, sinó un espai crític, consultiu, avaluatiu i formatiu que recomani, analitzi i obri el camí cap a un ús de la tecnologia en psicologia. Com a resultat de la implementació d’aquests objectius, s’espera que els i les professionals de la psicologia aprofitin les oportunitats que la tecnologia ofereix: capacitat de personalització, ubiqüitat, reducció de cost, augment d’accessibilitat en espai, en temps i en nombre de persones, etc., i ho implementin a la seva pràctica professional diària. I això no s’aconseguirà sense aprendre a superar els obstacles que l’ús de la tecnologia pugui comportar. Principalment preocupant seria la generalment baixa alfabetització i el domini de les competències digitals.

A partir d’aquest escenari, podem mirar cap a una altra banda, tot esperant que se’ns indiqui què és practicar ePsicologia (clínica, escolar, social, forense, etc.) o que sigui una cosa passatgera. L’ePsicologia no necessàriament resoldrà vells problemes de la disciplina, sinó que ens presentarà de nous que haurem de gestionar i solucionar com més aviat millor, en un marc teòric nou i en contínua reinvenció. Va tan de pressa que, encara no hi ha hagut temps a discutir sobre els chatbots i el llenguatge natural, i ja estem parlant de la IA i la destrucció de la realitat, si més no, tal com la coneixem actualment.

En aquest context de necessitat i afrontament, el Grup de Treball d’ePsicologia del COPC s’ha marcat uns objectius principals ambiciosos, relacionats amb el diagnòstic de la situació (competències i usos de TIC) i la promoció i formació de l’ús crític de la tecnologia que han cristal·litzat en tres accions inicials concretes. La primera ha consistit en la creació i posada en marxa d’una enquesta que té com a objectiu conèixer els usos i les competències digitals específiques dels i les professionals de la psicologia de Catalunya, enquesta que iniciarem un cop passat l’estiu, al setembre. La segona activitat consisteix en una sèrie de taules rodones divulgatives, la primera de les quals tindrà lloc el 26 de setembre amb la participació del Dr. Manuel Armayones (UOC) i portarà per títol “Psicologia en temps de la IA generativa: un canvi d’era a la pràctica professional?”, una taula durant la qual també aprofitarem per presentar el Grup de Treball, els seus membres, objectius i activitats. Finalment, hem organitzat diferents activitats formatives de les quals us informarem àmpliament molt aviat.

Us convido a participar i aportar el màxim a aquestes activitats, i també a gaudir d’aquest número d’estiu del Psiara, ple d’entrevistes i articles amb la mirada posada en un futur amb més coneixement i millor praxi, que farà avançar la nostra professió.

Antoni Baena
Coordinador del Grup de Treball en ePsicologia del COPC i director del Màster universitari de Salut Digital de la UOC

Compartir

Comenta l'article