General

Directrius de publicació

Guia de publicació Guia per publicar textos al Psiara, la revista digital del COPC  El Psiara és la revista digital del Col·legi Oficial de Psicologia del COPC, un espai on recollim reflexió, anàlisi i opinió i la compartim amb totes les persones col·legiades i les no col·legiades que tenen interès en el món de la psicologia.   El Psiara permet la participació i reflecteix al… Continue reading Directrius de publicació